Vai trò của các xét nhiệm vi sinh cơ bản
Vai trò của các xét nhiệm vi sinh cơ bản
Tác giả: 1. PGS.TS Lưu Thị Kim Thanh, Nguyên Trưởng khoa Vi sinh – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; 2. TS. Nguyễn Khắc Trung, Bộ môn Vi sinh – Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên; 3. Ths. Phạm Thị Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; 4. BS. Nguyễn Thị Huyền, khoa Vi sinh – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.
Nhà xuất bản: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Ngày xuất bản 29/11/2020
Số trang: 95
File nội dung: Tải xuống