Phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên bằng phương pháp phân tích ABC/VEN
Phân tích thực trạng sử dụng thuốc tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên bằng phương pháp phân tích ABC/VEN
Tác giả: Đặng Văn Lịch, Phạm Tuấn Hiếu, Bùi Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nhà xuất bản: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Ngày xuất bản 15/11/2020
Số trang: 11
File nội dung: Tải xuống