Kỹ thuật xét nhiệm sinh hóa cơ bản
Kỹ thuật xét nhiệm sinh hóa cơ bản
Tác giả: TS.BS Lê Thị Hương Lan, Trưởng khoa Sinh Hóa-Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên ĐỒNG BIÊN SOẠN: ThS Nguyễn Thu Giang KTV Vương Thị Hồng Loan CN Nguyễn Thị Lan CN Nguyễn Thu Hà CN Nguyễn Hồng Phúc
Nhà xuất bản: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Ngày xuất bản 29/11/2020
Số trang: 127

Không có bản xem trước nào.